Atom ve Molekül Fiziği

Dekan Prof. Dr. Yusuf YAKAR

Doç. Dr. Burhan DAVARCIOĞLU

Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim DURSUN