İdari Personel

İdari

Bölüm Sekreteri : Süreyya ÇALIŞKAN
Telefon                   : +90 382 288 2174
Dahili Hat             : 2174