İdari Personel

İdari

Bölüm Sekreteri : Süreyya ÇALIŞKAN
Telefon                   : +90 382 288 2116
Dahili Hat             : 2116