Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Fizik Bölümü Yüksek Lisans programına 2011 yılında başlamıştır ve halen Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermeye devam etmektedir. Fizik bölümünde Atom ve Molekül FiziğiGenel FizikKatıhal FiziğiNükleer FizikYüksek Enerji ve Plazma Fiziği olmak üzere 5 anabilim dalı bulunmaktadır. Yüksek lisans öğrencilerimiz bu anabilim dallarında teorik ve deneysel çalışmalar yapabilmektedirler. Öğrenciye fiziğin temel kavramlarını öğretmek, birçok kavram ve kuramın deneysel çalışmalardan nasıl türetildiğini göstermek, öğrenciye araştırmacı becerileri kazandırmak temel misyonumuzdur.

Vizyonumuz, öğrencilerde fizik kanunlarının ve uygulamalarını anlama düşüncesi geliştirmeyi hedeflemek, fiziğin kanunlarının anlamını ve önemini kavramada ve kendi hayatlarıyla ilişkilendirmelerinde; analitik ve sayısal problemleri çözmek için gerçek dünya durumlara fizik yasalarını uygulama yeteneğini; düşünme ve eleştirel yazı yazmalarını; deney dizayn edip analiz etmelerini, veri ve sonuçları sunmalarını; fizikte kullanılan güncel araştırma teknikleri ile deneyim kazanmalarını; eleştirel düşünme ve araştırma merakını teşvik etmektir.

 

Dersler için tıklayınız.