Akademik Teşvik Başvuru DuyurusuAkademik Teşvik Ödeneği Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 

AŞAMALAR

TARİHLER

Birimlere Akademik Teşvik Başvurularının Yapılma Tarihleri

02 - 13 Ocak 2020

 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının Başvuruları Değerlendirmesi Karara Bağlaması

14 - 16 Ocak 2020

 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Değerlendirme Sonuçlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna Gönderilmesinin Son Tarihi

16 Ocak 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun Başvuruları Değerlendirmesi Karara Bağlaması

20 - 22 Ocak 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyon Kararının Üniversitemiz Resmi Web Sitesinde İlan Edilmesi

24 Ocak 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna İtiraz Başvurularının Yapılması

27 - 31 Ocak 2020

 

Nihai Kararın Verilmesi, İlanı ve Birimlere Gönderilmesi

04 - 06 Şubat 2020