Araştırma

Atom ve Molekül Fiziği ABD.

Prof. Dr. Yusuf YAKAR Çok merkezli integraller, Kuantum Noktalar
Doç. Dr. Arif BAŞTUĞ X-Işınları, X-Işınları Floresansı, Foto iyonizasyon, Tesir Kesiti,  EDXRF, WDXRF,  Floresans verimi
Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim DURSUN Atomik tabakalar, Moleküler dinamik modelleme

Genel Fizik ABD.

Prof. Dr. Ziya SAĞLAM Atomik yörüngelerde manyetik akının kuantumlanması,Spine bağlı seçim kuralları
Doç. Dr. Murat ESKİL Martensitik dönüşümler, Süper alaşımlar, Faz dönüşümleriElektron mikroskopisi, Şekil Hafızalı Alaşımlar, Süperelastik Malzemeler
Araş.Gör. Dr. Aykan AKÇA Yüzey fiziği, PEMFC sistemler, DFT yaklaşımları, hidrojen tabanlı sistemlerde adsorpsiyon, geçiş durum teorisi

 Katıhal Fiziği ABD.

Prof. Dr. Engin DELİGÖZ Malzeme Bilimi, Yoğunluk fonksiyoneli teorisi, ab-initio hesaplamalar, Malzemelerin yapısal, elektronik, elastik ve örgü dinamiği özellikleri, Termo-elektrik malzemeler, Topolojik yalıtkanlar
Prof. Dr. Nefise DİLEK ÖZÇELİK X-ışını tek kristal yapı analizi,X-ışını toz difraksiyonu ve ince film analizi, Moleküler dinamik simülasyon
Doç. Dr. Havva ÖZIŞIK Hesaplamalı Malzeme Bilimi, Malzemelerin dinamik, mekanik, manyetik ve elektronik özellikleri
Doç. Dr. Sibel ÖZCAN Yüzey fiziği, ab-initio hesaplamalar
Doç. Dr. Hacı ÖZIŞIK Malzeme Bilimi, Nanoteknoloji, Malzemelerin dinamik, mekanik ve elektronik faz davranışları, termo-elektrik malzemeler
Dr. Öğr. Üyesi Meryem Derya ÖZDEMİR  

 Nükleer Fizik ABD.

Doç. Dr. Mustafa YİĞİT Nükleer reaksiyonlar, Nükleer tesir kesitleri, Nükleer modeller
   

 Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD.

Prof. Dr. Engin ATEŞER Teorik fizik, ab-initio hesaplamaları