Tanıtım

TARİHÇE

1999 yılında kurulan Fizik Bölümü, 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamış ve şu ana kadar 48 öğrencimiz mezun vermiştir. Ayrıca 2010 yılında Tezli Yüksek Lisans ve 2016 yılında ise Doktora programları ile lisansüstü eğitime başlamış ve devam etmektedir. 23 öğrencimiz başarı ile Yüksek Lisans Tezlerini savunarak mezun olmuşlardır. Bölümümüzde halihazırda 10 Profesör, 3 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi  görev yapmaktadır. 

Fizik Bölümünün amacı öğrenciye fiziğin temel kavramlarını öğretmek, birçok kavram ve kuramın deneysel çalışmalardan nasıl türetildiğini göstermek, öğrenciye araştırmacı becerileri kazandırmaktır. Yürütülecek eğitim programı, fiziğin temel kavramlarını vermenin yanı sıra, uygulamalı elektronik ve bilgisayar eğitimi ile de desteklenmektedir. Dört yıllık Fizik lisans eğitimi programının ilk iki yılında fizik ve matematiğin temel kanun kavram ve prensipleri, mekanik ve elektrik, modern ve genel kimya,genel matematik ve fizikte matematik metotları gibi derslerde verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise, kuantum fiziği, atom ve molekül fiziği, istatistik fizik, nükleer fizik, katıhal fiziği, bilgisayar programlama dersleri verilmektedir. Bölümde çağdaş fiziğin bütün konularında dersler laboratuvar uygulamaları ile desteklenmektedir. Son sınıf öğrencilerimiz, bir öğretim üyesinin gözetiminde, bağımsız araştırma yapmanın metotlarını öğrenmek amacı ile tez mahiyetinde birer proje hazırlamaktadır. Fizik Bölümü, bölüm öğrencileri yanında üniversitemizin diğer fakültelerindeki öğrencilerin temel fizik derslerini de üstlenerek, üniversite içinde geniş bir eğitim hizmeti vermektedir.

Mevcut Anabilim Dalları

  • Atom ve Molekül Fiziği
  • Genel Fizik
  • Katıhal Fiziği
  • Nükleer Fizik 
  • Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
  •  

 

Misyon

Odak noktasında öğrenci olan, ilkeleri ortak, hedefler konusunda hemfikir, yeniliklere açık, karşılıklı saygı sevgiye duyarlı aynı zamanda sosyal sorumluluk taşıyan karakterlere sahip akademik bir toplulukta Fizik bilgisinin toplanması, ileri götürülmesi ve aktarılmasıdır.

 

Vizyon

 

Sadece bilimsel gelenekleri değil aynı zamanda sosyal, demokratik, etik değerleri, insanlığın ortak değerlerini paylaşmayı, kritik düşünceyi ve öğrencilerinin kendi beceri ve motivasyonlarını kuvvetlendiren eğitim programlarını önemser. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri topluma yansıtan, öğrencilerini hayata geniş bir yelpazede hazırlamayı ve lisans üstü eğitim fırsatını yakalayabilecek iyi bilgilendirilmiş bireyler olarak eğitmeyi amaçlar.