Lisans Programı

BİRİNCİ YIL  

BİRİNCİ YARIYIL                                          


Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

FİZ-101

Fizik-I (Mekanik)

4

2

5

7

FİZ-151

Genel Fizik Laboratuarı-I  

1

2

2

3

KİM-113

Kimya-I  

4

0

4

6

MAT-171

Analiz-I  

4

2

5

6

BİL-181

Temel Bilgisayar Bilimleri

1

1

0

2

İNG-185

Yabancı Dil-I  

2

0

0

2

AİT-191

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I

2

0

0

2

TDİ-195

Türk Dili-I  

2

0

0

2

Toplam Kredi

20

7

16

30

İKİNCİ YARIYIL                                        

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

FİZ-102

Fizik-II (Elektrik ve Manyetizma)

4

2

5

8

FIZ-152

Genel Fizik Laboratuarı-II  

1

2

2

4

KİM-114

Kimya-II  

4

0

4

6

MAT-172

Analiz-II  

4

2

5

6

İNG-186

Yabancı Dil-II  

2

0

0

2

AİT-192

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II

2

0

0

2

TDİ-196

Türk Dili-II  

2

0

0

2

Toplam Kredi

19

6

16

30


İKİNCİ YIL  

ÜÇÜNCÜ YARIYIL                                          

 Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

FİZ-201

Fizik-III (Titreşim ve Dalgalar)

2

2

3

6

FİZ-203

Isı ve Termodinamik

2

0

2

5

FİZ-205

Fizikte Matematiksel Metotlar-I 

2

2

3

6

FİZ-207

İş Sağlığı ve Güvenliği-I

2

0

2

2

***

Seçmeli Ders-I

0

1

1

3

MAT-291

Diferansiyel Denklemler-I

2

2

3

5

FIZ-251

Dalgalar ve Optik Laboratuarı

1

2

2

3

Toplam Kredi

11

9

16

30

SEÇMELİ DERS-I PAKETİ                                          

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

FİZ-221

Ders Dışı Etkinlikler-I

0

1

1

3

FİZ-223

Optik

1

0

1

3

Tablodan 1 seçmeli ders seçilecektir.


DÖRDÜNCÜ YARIYIL                                        

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

FİZ-202

Fizik-IV (Modern Fizik)

2

2

3

6

FİZ-204

Elektronik  

3

0

3

5

FİZ-206

Fizikte Matematiksel Metotlar-II 

2

2

3

6

FİZ-208

İş Sağlığı ve Güvenliği-II

2

0

2

2

***

Seçmeli Ders-II

0

1

1

3

MAT-292

Diferansiyel Denklemler-II  

2

2

3

5

FİZ-252

Elektronik Laboratuarı

1

2

2

3

Toplam Kredi

12

9

17

30

 SEÇMELİ DERS-II PAKETİ                                          

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

FİZ-220

Ders Dışı Etkinlikler-II

0

1

1

3

FİZ-222

Biyofizik

1

0

1

3

Tablodan 1 seçmeli ders seçilecektir.

 ÜÇÜNCÜ YIL  

BEŞİNCİ YARIYIL                                          

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

FİZ-301

Kuantum Fiziği

3

2

4

6

FİZ-303

Elektromanyetik Teori-I  

2

2

3

4

FİZ-305

Teorik Mekanik  

3

2

4

5

FİZ-307

Fizikte Bilgisayar Programlama-I  

1

2

2

4

***

Seçmeli Ders-III

3

0

3

4

***

Seçmeli Ders-III

3

0

3

4

***

Üniversite Seçmeli Dersi-I

2

0

2

3

Toplam Kredi

17

8

21

30

Üniversite Seçmeli Dersi-I diğer bölümlerden seçilecektir.


SEÇMELİ DERS-III PAKETİ                                          

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

FİZ-321

Bilim Tarihi

3

0

3

4

FİZ-323

Akışkanlar Mekaniği

3

0

3

4

FİZ-325  

Ölçme Yöntemleri ve Hata Analizi

3

0

3

4

FİZ-327 

Sağlık Fiziği        

3

0

3

4

FİZ-329

Fizikte Özel Konular-I

3

0

3

4

FİZ-331

Mesleki İngilizce-I

3

0

3

4

Tablodan 2 seçmeli ders seçilecektir.

 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS-I PAKETİ                                           

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

ÜSDFİZ-321

Çevremizdeki Bilim

2

0

2

3

ÜSDFİZ-323

Astronomi ve Uzay Bilimleri

2

0

2

3

ÜSDFİZ-325

Arduino’ya Giriş

2

0

2

3

ÜSD seçmeli derslerini bölüm öğrencileri seçemeyecektir. Bölüm öğrencilerimiz diğer bölümlerin ÜSD’lerini seçeceklerdir. 


ALTINCI YARIYIL                        

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

FİZ-302

Atom Fiziği

3

2

4

6

FİZ-304

Elektromanyetik Teori-II  

2

2

3

5

FİZ-306

İstatistik Fizik  

3

2

4

5

FİZ-352

Kuantum Fizik Lab.

1

2

2

3

***

Seçmeli Ders-IV

3

0

3

4

***

Seçmeli Ders-IV

3

0

3

4

***

Üniversite Seçmeli Dersi-II

2

0

2

4

Toplam Kredi

17

8

21

30

Üniversite Seçmeli Dersi-II diğer bölümlerden seçilecektir.

SEÇMELİ DERS-IV PAKETİ                                       

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

FİZ-320

Astronomi

3

0

3

4

FİZ-322

Fizikte Bilgisayar Programlama-II  

2

2

3

4

FİZ 324

Spektroskopi

3

0

3

4

FİZ-326

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

3

0

3

4

FİZ-328 

Grup Teorisine Giriş        

3

0

3

4

FİZ-330

Fizikte Özel Konular-II

3

0

3

4

FİZ-332

Mesleki İngilizce-II

3

0

3

4

Tablodan 2 tane seçmeli ders seçilecektir.

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS-II PAKETİ                                          

Dersin Kodu

Dersin Adı

 

T

U

K

ECTS

ÜSDFİZ-320

Nanoteknoloji ve Uygulamaları

 

2

0

2

3

ÜSDFİZ-322

Teknolojik Malzemeler

 

2

0

2

3

ÜSD seçmeli derslerini bölüm öğrencileri seçemeyecektir. Bölüm öğrencilerimiz diğer bölümlerin ÜSD’lerini seçeceklerdir.


DÖRDÜNCÜ YIL  

YEDİNCİ YARIYIL                                          

 Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

FİZ-401

Kuantum Mekaniği-I  

2

2

3

6

FİZ-403

Katıhal Fiziği-I  

2

2

3

4

FİZ-405

Nükleer Fizik-I  

2

2

3

4

FİZ-407

Fizik Uygulamaları-I  

2

2

3

4

***

Seçmeli Ders-V

3

0

3

4

***

Seçmeli Ders-V

3

0

3

4

***

Seçmeli Ders-V

3

0

3

4

Toplam Kredi

17

8

21

30

SEÇMELİ DERS-V PAKETİ                                     

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

FİZ-421

Temel Parçacık Fiziği

3

0

3

4

FİZ-423

Molekül Fiziği

3

0

3

4

FİZ-425 

Atom ve Molekül Spektroskopisi        

3

0

3

4

FİZ-427 

Lazer Fiziği         

3

0

3

4

FİZ-429

Sayısal Çözümleme

3

0

3

4

FİZ-431

Fizikte Özel Konular-III

3

0

3

4

FİZ-433

Mesleki İngilizce-III

3

0

3

4

FİZ-435

Nanoteknoloji

3

0

3

4

Tablodan 3 seçmeli ders seçilecektir.

SEKİZİNCİ YARIYIL                                        

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

FİZ-402

Kuantum Mekaniği-II  

2

2

3

6

FİZ-404

Fizik Uygulamaları-II  

2

2

3

4

FİZ-406

Katıhal Fiziği II

3

0

3

4

***

Seçmeli Ders-VI

3

0

3

4

***

Seçmeli Ders-VI

3

0

3

4

***

Seçmeli Ders-VI

3

0

3

4

***

Seçmeli Ders-VI

3

0

3

4

Toplam Kredi

19

4

21

30

SEÇMELİ DERS-VI PAKETİ                                          

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

FİZ-420 

X-Işınları Kırınımı

3

0

3

4

FİZ-424

Nükleer Fizik-II  

3

0

3

4

FİZ-426

Yarıiletken Fiziği        

3

0

3

4

FİZ-428 

Atom ve Molekül Kimyası        

3

0

3

4

FİZ-430

Katıların Optik ve Magnetik Özellikleri   

3

0

3

4

FİZ-432

Fizikte Özel Konular-IV

3

0

3

4

FİZ-434

Mesleki İngilizce-IV

3

0

3

4

FİZ-436

Fizik ve Teknolojik Uygulamalar

3

0

3

4

FİZ-438

İşaret Dili

3

0

3

4

Tablodan 4 seçmeli ders seçilecektir.

ZORUNLU TOPLAM DERS KREDİSİ               110

SEÇMELİ TOPLAM DERS KREDİSİ                 39

MEZUNİYET KREDİSİ                                         149